חזרה לדף הבית
כיצד מתחילים אלבומים לדוגמא מוצרים ומחירים סוגי אלבומים שאלות נפוצות החשבון שלי
 
 
 

תנאי השימוש באתר צמצם אונליין

 

השימוש באתר צמצם אונליין (”האתר") כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.

באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר. שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

מבוא

1. תקנון זה מציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין המשתמש לבין האתר.

 

2. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אתה  ("המשתמש") מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.

 

3. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.


4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין מפעילי האתר ("הצדדים").

 

5. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

 

הזכות/כשרות להשתמש באתר

6. הזכאות להשתתף בהליך מכירה של מוצרים ו/או שירותים באתר תהיה לכל אדם אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב. מלאו לו 18 ואילך.

ג. יש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה.

ד. יש ברשותו חשבון בנק וכרטיס אשראי פעיל.

7. במידה והינך קטין (כלומר טרם מלאו לך 18 שנה) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

8. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.

סודיות ואבטחת מידע

9. מסירת פרטים אישיים נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

10. מטרת מסירת הפרטים האישיים הינה לאפשר למפעיל האתר לספק את המוצרים למשתמש, לשפר את השירות, ליצור קשר עם המשתמש, לעדכנו לגבי מבצעים וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לביצוע העסקה.

11. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

12. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר עשוי להישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.

13. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

14. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. אם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

15. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית לאחת מחנויות צמצם בע"מ. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

השימוש בתכנים ובמידע 
 
 16.  האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המוצג באתר. 
 
 17.  המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
 
 18.  לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם. 

 

19.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:

   
  
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
   
  
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
   
  
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
   
  
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
   
  
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
   
  
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
   
  
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
   
  
הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

רכישות באתר

 

20. כדי לרכוש מוצר ו/או שירות באתר יש לבצע הרשמה אלא אם הלקוח מוגדר כלקוח רשום.

21. תוך 72 שעות לאחר ביצוע רכישה, המשתמש יקבל אישור בדואר אלקטרוני לגבי ביצוע העסקה. יש לציין כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע עסקה ואינו מחייב את מפעילי האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב ו/או עיבוד הנתונים של מפעילי האתר יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

22. רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי או ביצוע תשלום באחד מסניפי צמצם בע"מ ("התשלום").

23. מועדי אספקה יחלו רק לאחר התשלום או ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי.

24. מסירת פרטי כרטיס אשראי על ידי משתמש אשר לא אושרו ו/או נדחו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת האתר. המשתמש יכול להסדיר את התשלום באישור האתר. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו מפעילי האתר זכאים לבטל את ההזמנה.

25. במקרה בו משתמש ביצע עסקה באתר אך בחר שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, והעדיף להשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

26. דמי משלוח מפורטים בעת ההזמנה.

אחריות האתר

27. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

28. מפעילי האתר אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי פיתוח תמונות ו/או הפקת אלבום דיגיטלי, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

29. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד האתר ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או בכלל. המשתמש ישפה את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

אחסון תוכן / חומר

30.  מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.
 
31.  מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר.ואולם, מומלץ למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה לאתר. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו  אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה לקובץ  שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא ישחזר קבצים שנפגעו ו/או נמחקו ו/או הושחתו בזמן שהיו באתר.

32.  במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא יהיה ניתן לשחזרו יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם.

33.  תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות.

34.  אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

35. שימוש בתוכנה להכנת אלבומים (להלן – התוכנה)

36. האתר מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה, הורדת התוכנה למחשב, מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

37.  התוכנה ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות שלReverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה דרך אתר זה.

38.  הבעלות על התוכנה, הזכויות בה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים ,סימני המסחר,זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק על ידי התקנון הזה מקנה לך את הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאים של תקנון זה בלבד.

 39.  התוכנה ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא. מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה  בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהיא בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר מכל מין וסוג שהוא.

40.  דרך האתר יופצו מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר זה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף ליום השימוש. המחיר שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, הינו המחיר הקובע.

41.  בעלי / מפעילי האתר אינם אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו ללקוח.

42.  הרישיון להפעלת התוכנה אינו מוגבל בזמן, ויעמוד בתוקפו כל זמן שהאתר יופעל על ידי בעליו ו/או מפעיליו. הרישיון יפקע, והמפעילים יוכלו לבטלו לאלתר אם המשתמש לא ימלא אחר תנאי תקנון זה. עם קבלת הודעה על פקיעת רישיון השימוש בתכנה, מתחייב המשתמש להשמיד כל חומר כתוב, ואת כל ההעתקים של התוכנה כולל העתקים ששונו, אם קיימים כאלה.

43.  התוכנה ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה – עיצוב והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים דרך אתר זה. כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.

אספקת מוצרים ו/או שירותים

. 44המוצרים ו/או שירותים יסופקו למשתמש בהתאם לתנאים שצוינו באתר. למשתמש ניתנת האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מאחד מסניפי צמצם בע"מ. אפשרות זו פוטרת את המשתמש מתשלום דמי משלוח. יש לבחור באופציה של איסוף עצמי" בעת ההזמנה.

45. אם המשתמש בוחר באפשרות של איסוף עצמי אזי הדבר יעשה בזמן שעות הפעילות של אותה חנות שממנה בחר לאסוף את המוצר.

46. זמן האספקה מתייחס לימי עבודה ואינו כולל ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

47. מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח לביתו של המשתמש. במידה וחברת המשלוח איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת אזי המשתמש יקבל הודעה על כך ויגדיר כיצד הוא מבקש לקבל את המוצר. במקרה והלקוח מבקש לבטל את העיסקה הוא יקבל זיכוי  ולא יחויב בדמי ביטול או קנס כלשהו.

48. לפני שמפעילי האתר מספקים מוצר מסוים הוא יעבור בדיקה ממוקדמת כדי לבדוק את טיב המוצר ואז ייארז באריזה סגורה. במידה ולקוח מתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, עליו להודיע מיידית לשירות הלקוחות.

49. חתימה על קבלת משלוח תהווה אישור לקבלת המוצר. במידה והמוצר ניזוק בזמן ההובלה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את המוצר ו/או להודיע לאתר דרך שירות הלקוחות על מנת שמפעילי האתר יוכלו לסייע לרוכש.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

36. מפעילי האתר ידאגו לאספקת כל מוצר ו/או שירות הנרכש על ידי משתמש באתר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים ו/או השירותים.

 

37. מפעילי האתר מתחייבים לספק אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או על ידי תשלום באחד מסניפי צמצם בע"מ.


38. מפעיל האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעיל האתר ו/או של הספקים.


39. באזורים המוגבלים לגישה יהיו רשאים להעמיד את המוצר במקום סמוך בתיאום עם המשתמש.

 

40. התקנון של רשות הדואר לישראל יחול על כל הובלה של מוצר באמצעות האתר.

אחריות מוצרים

41. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צוין אחרת.

42. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין, במקרה האמור, יצוין דף הפירוט של המוצר אופי האחריות ומשכה. המוצרים אשר להם ניתנת אחריות נהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות ו/או המייצרות ו/או המשווקות ו/או המעניקות להם אחריות ושירות.

43. המוצרים אשר להם ניתנת אחריות נהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות.


44. האחריות הבלעדית למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר ואשר מסופקת לו אחריות. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

45. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

46. בהזמנת פיתוח תמונות, עשוים לחול שינויים בגוונים של עותקים נוספים. להשגת גוון מסויים יש למסור תמונה לסניף של צמצם ממנה תאספו את התמונות במקרה של "איסוף עצמי".

 

47. האתר אינו אחראי לשמירת תמונות בשרת מעבר לשלושה חודשים מיום העלאתן.

תנאי האחריות מצורפים בתעודה

48. מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה, לחות, רטיבות, חיבור חיצוני שגוי וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של האתר או גם אם לאחר שנפתח במעבדות החברה והתקלה התגלתה שלא במעמד מסירת המוצר לתיקון אזי המוצר יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח. במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם.

49. המשתמש מצהיר כי תוכן הסעיף הקודם הובא לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ביטול עסקה

50. משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה
.

(א) ביטול עסקה ע"י משתמש לפני משלוח המוצר ו/או תחילת אספקת השירות: במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, הוא יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר ("הודעת ביטול") ללא חיוב כלשהו.
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 5% ממחיר המוצר שנרכש או 50 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

(ב) ביטול עסקה ע"י מפעילי האתר לפני משלוח המוצר ו/או תחילת אספקת השירות:
במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי), תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, יהיו רשאים מפעילי האתר לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 (ג) ביטול לאחר משלוח המוצר ו/או אספקת השירות:
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו ו/או השירות בוצע, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר למשרדי ההנהלה של צמצם אונליין.
במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מהעסקה, אך לא יותר מ- 100 ₪.

(ד) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה להצעה אשר פורסמה באתר:
על המשתמש חלה חובה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והוא קיבל את המוצר במצב פגום, לא תקין, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על ידי הודעת ביטול (הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן). על המשתמש לפרט את סיבת הביטול.  
במקרה שהביטול אכן מוצדק, מפעילי האתר יחליפו את המוצר הפגוש במוצר אשר אינו פגום. במידה ואין ביכולתו לעשות זאת, יזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, לרבות דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר.

בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג להחליף את המוצר.

(ה) ביטול מכירה עקב חריגה מזמן האספקה:

במקרה של חריגה בזמן האספקה מעבר ל- 3 ימי עסקים יהיה רשאי מבצע הפעולה לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את מלוא דמי הרכישה ודמי המשלוח אם היו. בכל מקרה, לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

(ו) ביטול מכירה ע"י מפעיל האתר והפסקת פעילות האתר:
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" (לרבות תקלות במערכות תקשורת, במחשב, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, גורמים אחרים אשר אינם בשליטת מפעילי האתר), נבצר ממפעיל האתר לעמוד בהתחייבות כלשהי, יהיו מפעיל האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המשתמש.

51. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ-100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק.
אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח .מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

52. האתר יהא רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

         א.         נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

         ב.         אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

          ג.          במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

         ד.         במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

         ה.         הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

          ו.          אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

53. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר נפגם, נפגע, נגרם לו נזק מכל סוג שהוא על ידי המשתמש.

54. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר אריזתו המקורית נפתחה או נפגמה בכל צורה שהיא אלא אם כן הרוכש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר.

55. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (כגון הדפסת תמונות או אלבום דיגיטלי).

56. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום עסקה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים מפעילי האתר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שנגרם למשתמש או למישהו מטעמו לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. למשתמש לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר ו/או השירות. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים במידה ויתעורר וויכוח או תביעה בין הצדדים.

57. במידה ותימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו , במחירו , בתנאי התשלום או בכל פרט בפרסום המוצר רשאים מפעילי האתר לבטל את העסקה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
58.  האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות העיצוב הגרפי, האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, בסיסי הנתונים, רשימת המוצרים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.


59. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ בכל דרך אחרת: (א) כל ו/או חלק מן הרכיבים (ב) כל ו/או חלק מן התכנים המצויים באתר ו/או מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי למטרות שאינן חוסות תחת השימוש ההוגן מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. 

 

60. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ו תינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.

 
61. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר באמצעות מערכת הפניות ולמסור את כל הפרטים הרלוונטיים. עם קבלתה, ייבדק תוכן הפנייה ובמידה וימצא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, כי קיימות ראיות מספיקות לפגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע נשוא הפנייה.

 

62. השם "צמצם" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של האתר וסימני המסחר שלו - הינם רכוש של בעל חברת צמצם בע"מ. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.


63. אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותם בלעדית של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילי האתר נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.

 

תאנים כלליים
 

64. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
 
65. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

 

66. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.

 

67. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

68. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

 

69. אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י מפעיל האתר.

70. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

71. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מפעיל האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, מפעיל האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.


 
 
הזמנות, מסגרת שירות

תעריפי ספרים כפי שמופיעים בתוכנה עשויים להתעדכן מפעם לפעם,כדי להבטיח קבלת המחיר הנכון יש לוודא ביצוע עדכון תוכנה לפני ביצוע של הזמנת ספר. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ביום בצוע ההזמנה.

הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור רק לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא למשרדי החברה. החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל.

מפעילי האתר מעמידים לרשות המשתמש מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות קפדנית. מוצר שנראה פגום, יש לשלוח באריזתו המקורית להסטודיו לצילום מ.ו.ר בע"מ ת.ד. 53002 ירושלים 91530, תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו.

ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:'חוק הגנת הצרכן') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

האתר יאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר.אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

האתר עושה ככל יכולתו להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, יהיה האתר אחראי לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. האתר אינו אחראי בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. האתר לא יהיה אחראי למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו. פרטים אישיים כולל נתוני כרטיס אשראי יאובטחו בפרוטוקול SSL 128 bit כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי צו של שופט.

האתר מחדש ומעשיר באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידו ושומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

שונות

מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא  יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.

האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים,שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכדו'. לתשומת לב המשתמש, במקרה של קובץ מתחת ל-200 DPI תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם.

יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום. 

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

שינוי התקנון
 
73. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא. 

סמכות שיפוט
 
73. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב או ירושלים.

 

  

 

 

 
מי אנחנו | צור קשר | תקנון | פרטיות ואבטחה | אמצעי תשלום | שאלות ותשובות |
Create By InterPro